KONTAKT
 

 

Voor informatie over de Ljouwerter Skotsploech kunt u contact op nemen met de secretaris van de groep:


 
Mevr. G. Boterhoek
Fogelsang 3
9076 KA St. Annaparochie
0518-419168
06-20440729

 


of e-mail

 

 

 

Voor boekingen kunt u contact opnemen met

Mevr. T v/d Meulen
tel. 058-2137938

of e-mail