Kleine verslagen optredens:
 

_________________________________________________________________
 

Souvenir voor de leden naar aanleiding van het 70-jarig bestaan van de Ljouwerter Skotsploech.

 

____________________

Klik op afbeelding voor ++

 
  ______________________

 

 

 

 

_________________________________________________________________

Verslag van het weekend 3 /m 6 augustus 2018
met 
Volkskunstgroep De Moeffeleer uit het Belgische Duffel

Vrijdag 3 augustus 2018

Onze gasten hebben een bezoek gebracht aan het Woudagemaal in Lemmer voordat ze aankwamen bij Hostel  Oer’t Hout in Grou. Na het inkwartieren hebben zij het dorp verkend en enkele jongelui hebben een frisse duik genomen in het zwemwater voor het terras van het Hostel. ’s Avonds hebben de gasten en hun gastheren/dames rustig op het terras gezeten en genoten van de passerende boten én het plezier van de zwemmende jongelui.

Zaterdag 4 augustus 2018

’s Morgens op tijd naar Leeuwarden voor een tocht met pramen door de Leeuwarder binnenstad. Na een interessante impressie van de stad traden de Belgen op bij het beeld van Anne Vondeling (noordzijde Nieuwestad). Vervolgens trad de Ljouwerter Skotsploech op voor de zaak van de Zuivelhoeve aan de Kleine Kerkstraat. Zij hadden ons al gesponsord voor de Districtsdag  en verdienden wel een mooi optreden. Ze verrasten ons allemaal nog met een lekker koel flesje water. Chapeau! Op het Oldehoofsterkerkhof was het weer de beurt voor onze Belgische vrienden om op te treden. Zij maakten er met hun mooie geografie en gedisciplineerde dansen een prachtige show van. Aangevuld met een show van hun vendeliers (vaandelzwaaiers).

Na de optredens werd de lunch genuttigd op de trappen van Obe en op het beschutte dakterras. De bus stond tegenover de AFUK geparkeerd, zodat we weer snel op weg konden naar Franeker voor onze bijdrage aan het project van de Keatswike en met name tijdens de demonstraties en wedstrijden van het balspel Llarques. Wij hoorden al snel van Bram Bonnema, de organisator, dat het programma uitliep, dus togen we eerst naar het plein Breedeplaats voor hotel De Doelen. Daar vonden mooie optredens plaats van de Belgische gasten én van de Skotsploech. Vervolgens verzamelden we ons bij het podium van de kaatswedstrijden. Inmiddels was het programma weer uitgelopen tot ca. 16.00 uur. We kregen een consumptie aangeboden en hebben ons uitstekend vermaakt op het terras van de Bogt fen Guné. Toen bleek dat er helemaal geen zicht was op een tijdig optreden op het podium zijn we in goed overleg met Bonnema weer vertrokken naar Breedeplaats, waar de Belgen opnieuw een mooi optreden verzorgden.

Na afloop vertrok een ieder naar Grou voor het avondeten. ’s Avonds werd er gezellig gedanst en hebben we elkaars dansen uitgeprobeerd. Al met al een verrassende en mooie dag.
 

 
 

Zondag 5 augustus 2018

De ochtend begon, na het ontbijt, met een bezoek aan de Skipperstjinst in de Doopsgezinde kerk in Grou. Onze gasten werden door dominee Reinder Nummerdor speciaal welkom geheten. Na afloop van de dienst werd er gemeenschappelijk koffie gedronken en lieten onze Belgische gasten, op een pleintje nabij de kerk, een prachtig optreden zien. Daarna was er voldoende tijd om op één van de vele terrassen een mooi plekje voor de lunch uit te zoeken.

Na een ontspannen verblijf vertrokken we naar de Elfstedenijshal in Leeuwarden voor een bijdrage aan de European Sports for all Games. We zouden van 16.00 tot 18.00 uur optredens verzorgen Toen we om ca. 14.45 uur arriveerden werd er door enkelen geschaatst. Een paar hardrijders, enkele kunstschaatsers en een groep schoonrijders of pronkjeriders. In overleg met Baukje Heeg van de organisatie werd besloten om ons optreden direct te laten plaatsvinden.  De Belgen hadden alle ruimte en voerden een uitgebreide show op met muziek, dans en vaandelzwaaien.De kantklosters lieten zich ook niet onbetuigd en waren enthousiast aan het werk.  Baukje bood ons nog een consumptiebon aan wat goed in de smaak viel.

Vanaf ca. 16.00 uur kregen onze Belgische vrienden de kans om te schaatsen.  Het was prachtig om de jongelui in hun traditionele kleding op de schaatsen te zien.

In Grou aangekomen werden we weer op de mooie locatie nabij het Van Halbertsmaplein getrakteerd op een uitvoerig optreden van onze gasten. Het viel hun én ons bijzonder in de smaak. Zij kunnen altijd en overal wel dansen en hebben energie genoeg. We zaten in de luwte op het terras en genoten van hun performance.

Na afloop gingen we op weg voor het warm eten in het Hostel. Na afloop hebben we eerst nog uitvoerig op het terras nagenoten van alle passerende boten en van het zwemplezier van de jongelui, later nog aangevuld met enkele oudere leden van de Moeffeleer. Zoals gebruikelijk hebben we veel met elkaar gedanst en werden door de voorzitters dankwoorden uitgesproken en cadeaus uitgewisseld. Aan het eind van de avond namen enkelen al afscheid van onze Belgische vrienden.

Maandag 6 augustus 2018

Na het ontbijt namen de overige leden van de Skotsploech afscheid van onze gasten. Hun vertrek werd even uitgesteld door een optreden van 4 paren van de Tjonger Skotsploech, die op uitnodiging van het FYK (Frysk Internasjonaal Kontakt) acte de présence gaven. Daarna vertrok hun bus naar Harlingen voor een bezoek aan de vertrekkende Tall Ships. Enkele leden van de Skotsploech hebben de Belgen daar nog getroffen. Hun lunch hebben zij genuttigd bij het Waddencentrum aan de Afsluitdijk. We hebben later bericht ontvangen dat ze allen veilig en wel in Duffel zijn aangekomen.

Het was een intensief, warm, gezellig, folkloristisch, verbroederend en vooral ….. een onvergetelijk weekend!!!

HV

 

 

 

Klik hier voor meer foto's en een filmpje

 
 

___________________


 

 

 


 


Tekst: Douwe Zijlstra
Foto’s: Albert Genger
 

__________________________________________________________________________

Verslag van de jaarlijks te houden Districtsdag van district Noord op zaterdag 14 april 2018.

De organisatie van deze belangrijke dag was dit jaar toegewezen aan de Ljouwerter Skotsploech ook mede doordat het dit jaar 70 jaar geleden is dat de groep werd opgericht.

Voor de plaats van samenkomst is gekozen Nij Franjum in het mooie dorp Marsum. Deze locatie, gelegen in de kom van het dorp en tevens voorzien van ruime parkeergelegenheid bleek een juiste keuze.

We worden ’s morgens tussen 11.00 en 11.30 uur verwacht waar deze dag begon met de kennismaking van de aanwezigen,  onder het genot van een kop koffie of thee met Friese oranjekoek speciaal opgemaakt met “70 jaar” Ljouwerter Skotsploech.

Na deze kennismaking werden de aanwezigen welkom geheten door onze voorzitter. Speciaal welkom voor de heer Arno Brok, Commissaris van de Koning in de provincie Fryslân en de heer Rob Posthumus, voorzitter van de FFGN.

De Commissaris laat weten dat hij het een eer vindt om vandaag de opening van de Districtsdag te mogen verrichten.  Ik heb al prachtige kostuums kunnen bewonderen. Ook deze datum is erg belangrijk voor mij, aldus de heer Brok, omdat het precies 20 jaar geleden is dat ik als wethouder aangesteld ben in de gemeente Leeuwarden. Als geboren Dordrechtenaar heeft Fryslân een speciale plaats in mijn leven gekregen. "Van harte gefeliciteerd met het 70 jarige jubileum en ik wens de Skotsploech nog 70  jaar vooruit, aldus de heer Brok".

Na de officiële opening gaan we door met de Jaarvergadering van district Noord.

Watze Steensma, voorzitter van district Noord opent de vergadering en brengt zijn felicitaties uit aan de Ljouwerter Skotsploech en  spreekt zijn waardering uit over hoe de groep momenteel bezig is.

In het Federatiebestuur is men met plannen bezig om in 2019 te herdenken dat 100 jaar geleden de Koninkrijksspelen in het openluchtmuseum in Arnhem werden gehouden. Hier werd Fryske Trou voor het voetlicht gebracht door de provincie Fryslân.

Nadat alle folklore groepen verslag hadden gedaan van hun activiteiten in 2017 heeft de heer Rob Posthumus  een korte toespraak gehouden. De heer Posthumus benadrukt  het belang van samenwerken en de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van de federatie : “vraag niet alleen wat de federatie mij kan bieden, maar vraag ook wat ik de federatie te bieden heb.”

Na sluiting van de vergadering en gebruikmaking van een prima verzorgde lunch werden de aanwezigen in groepen verdeeld en in de gelegenheid gesteld voor een bezichtiging van het Popta Slot, het Popta Gasthuis, de Sint-Pontianuskerk en de Marsumer Molen.

 
 

Het Poptaslot of eigenlijk Heringastate is een uniek landgoed dat omstreeks 1500 werd gesticht door de adellijke familie Van Heringa.  De nazaten van de aangetrouwde familie Van Eysinga verkochten in 1687 de state met boerderij, poortgebouw, grachten, tuinen en singels aan de ongehuwde, vermogende advocaat Dr. Hendricus Popta uit Leeuwarden. Dr. Popta bepaalde in zijn testament dat het huis na zijn dood niet meer bewoond mocht worden. Sinds zijn overlijden in 1712 dragen steeds vier voogden zorg voor zijn nalatenschap, al meer dan 300 jaar! De bijzondere bepalingen in zijn testament hebben er voor gezorgd dat het, voornamelijk 17e en 18e eeuws, interieur met fraai meubilair, prachtige betimmeringen, schouwen, poortjes en bedsteden bewaard is gebleven. Het nabij gelegen Popta Gasthuis, is gesticht in 1711 en was bestemd voor “Weduen, ofte bejaerde Doghters”. Nog steeds wonen hier alleen dames!
In de Sint-Pontianuskerk is het grafmonument en de herenbank van Henricus Popta te vinden. De kerk heeft een bijzonder gaaf 17e eeuws interieur.
Om ± 17.00 uur ’s middags werd er gezamenlijk gedanst op het plein voor het dorpshuis, wat zeer op prijs werd gesteld door het omringende publiek.
Zoals gebruikelijk is op onze districtsdagen, hebben we weer kunnen genieten van een bijzonder goed buffet.

De avond werd gevuld met optredens van het koor “Feskes” afgewisseld met gezamenlijk dansen onder begeleiding van muziekgroep de “Nije Knipers”.
Tot slot werd als jaarlijks terugkerend ritueel de districtsvlag overhandigd aan de Bolswarder Skotsploech, wat inhoud dat zij volgend jaar de Districtsdag organiseren.

Na het in ontvangst nemen van een “goodybag” kon iedereen tevreden huiswaarts keren.

 
  _________________________________________________________________

April 2018 Avalon, Sneek. Dit jaar waren we op 6 data in april te gast, op een schip Avalon Waterways uit Engeland. De gasten aan boord maken een 8-daagse vaarreis door Nederland. De dans "Skotse Trije" bracht weer veel hilariteit de mannen gaan voor de vrouwen op de knieën om de schoen van haar te herstellen. Ook de kledingshow van de dames, waarbij het aantal rokken wordt getoond, kan op veel bijval rekenen. Na afloop van de optredens zijn er spontane ontmoetingen en gesprekjes met de gasten in de hal en worden er foto's gemaakt. Het waren succesvolle optredens

_______________________


Klik op afbeelding voor ++

 
  _____________________Klik op afbeelding voor ++

____________________________________________________________________________

Op 7 februari 2018 naar de Grote Kerk in Leeuwarden. Hier was een PKN bijeenkomst, het publiek was erg geïnteresseerd in onze kostuums. Het dansen was op een klein verhoogd podium. Na afloop zijn er nieuwe foto´s van ons gemaakt.

Op 21 januari 2018 naar Erasmusiem in Leeuwarden. Het was weer een gezellig optreden. Ook hier een oud-lid van onze groep die opmerkte dat de verscheidenheid in kostuums een mooie aanvulling is.

Op 20 januari 2018 naar Abbingahiem in Leeuwarden. We waren met 7 paren en 2 muzikanten. De muzikanten waren in plaats van in Fries kostuum in arbeiderskleren: man
in blauw jasje, broek, pet en op klompen en vrouw in lange zwarte rok, geruite bloes, zwarte kousen en veterschoenen. Er was veel publiek, waaronder enkele oud-leden van
de Ljouwerter Skotsploech.

 
  _______________________________________________________________________________________

De Tynje, 24 November 2017

In de Trekkershut. Iedereen was mooi op tijd binnen en we werden direct ontvangen met koffie/thee en pepernoten. Om half 3 zijn we gestart met ons programma. De dansen en de kledingpraatjes werden goed ontvangen. Jammer dat er niet meer mensen waren komen opdagen. Uit het publiek kwam de vraag of men mee mocht doen met de Veleta en dat ging zo goed, dat we de Aardige Jongen er achteraan geplakt hebben. De wandschildering in de Trekkershut zijn erg mooi, ze stellen de vier jaargetijden voor. Al met al een leuk en gezellig optreden. Het was het laatste optreden van het 2017. Volgend jaar weer vrolijk verder.