Kleine verslagen optredens:
 

___________________


 

 

 


 


Tekst: Douwe Zijlstra

Foto’s: Albert Genger

__________________________________________________________________________

Verslag van de jaarlijks te houden Districtsdag van district Noord op zaterdag 14 april 2018.

De organisatie van deze belangrijke dag was dit jaar toegewezen aan de Ljouwerter Skotsploech ook mede doordat het dit jaar 70 jaar geleden is dat de groep werd opgericht.

Voor de plaats van samenkomst is gekozen Nij Franjum in het mooie dorp Marsum. Deze locatie, gelegen in de kom van het dorp en tevens voorzien van ruime parkeergelegenheid bleek een juiste keuze.

We worden ’s morgens tussen 11.00 en 11.30 uur verwacht waar deze dag begon met de kennismaking van de aanwezigen,  onder het genot van een kop koffie of thee met Friese oranjekoek speciaal opgemaakt met “70 jaar” Ljouwerter Skotsploech.

Na deze kennismaking werden de aanwezigen welkom geheten door onze voorzitter. Speciaal welkom voor de heer Arno Brok, Commissaris van de Koning in de provincie Fryslân en de heer Rob Posthumus, voorzitter van de FFGN.

De Commissaris laat weten dat hij het een eer vindt om vandaag de opening van de Districtsdag te mogen verrichten.  Ik heb al prachtige kostuums kunnen bewonderen. Ook deze datum is erg belangrijk voor mij, aldus de heer Brok, omdat het precies 20 jaar geleden is dat ik als wethouder aangesteld ben in de gemeente Leeuwarden. Als geboren Dordrechtenaar heeft Fryslân een speciale plaats in mijn leven gekregen. "Van harte gefeliciteerd met het 70 jarige jubileum en ik wens de Skotsploech nog 70  jaar vooruit, aldus de heer Brok".

Na de officiële opening gaan we door met de Jaarvergadering van district Noord.

Watze Steensma, voorzitter van district Noord opent de vergadering en brengt zijn felicitaties uit aan de Ljouwerter Skotsploech en  spreekt zijn waardering uit over hoe de groep momenteel bezig is.

In het Federatiebestuur is men met plannen bezig om in 2019 te herdenken dat 100 jaar geleden de Koninkrijksspelen in het openluchtmuseum in Arnhem werden gehouden. Hier werd Fryske Trou voor het voetlicht gebracht door de provincie Fryslân.

Nadat alle folklore groepen verslag hadden gedaan van hun activiteiten in 2017 heeft de heer Rob Posthumus  een korte toespraak gehouden. De heer Posthumus benadrukt  het belang van samenwerken en de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van de federatie : “vraag niet alleen wat de federatie mij kan bieden, maar vraag ook wat ik de federatie te bieden heb.”

Na sluiting van de vergadering en gebruikmaking van een prima verzorgde lunch werden de aanwezigen in groepen verdeeld en in de gelegenheid gesteld voor een bezichtiging van het Popta Slot, het Popta Gasthuis, de Sint-Pontianuskerk en de Marsumer Molen.

Het Poptaslot of eigenlijk Heringastate is een uniek landgoed dat omstreeks 1500 werd gesticht door de adellijke familie Van Heringa.  De nazaten van de aangetrouwde familie Van Eysinga verkochten in 1687 de state met boerderij, poortgebouw, grachten, tuinen en singels aan de ongehuwde, vermogende advocaat Dr. Hendricus Popta uit Leeuwarden. Dr. Popta bepaalde in zijn testament dat het huis na zijn dood niet meer bewoond mocht worden. Sinds zijn overlijden in 1712 dragen steeds vier voogden zorg voor zijn nalatenschap, al meer dan 300 jaar! De bijzondere bepalingen in zijn testament hebben er voor gezorgd dat het, voornamelijk 17e en 18e eeuws, interieur met fraai meubilair, prachtige betimmeringen, schouwen, poortjes en bedsteden bewaard is gebleven. Het nabij gelegen Popta Gasthuis, is gesticht in 1711 en was bestemd voor “Weduen, ofte bejaerde Doghters”. Nog steeds wonen hier alleen dames!

In de Sint-Pontianuskerk is het grafmonument en de herenbank van Henricus Popta te vinden. De kerk heeft een bijzonder gaaf 17e eeuws interieur.

Om ± 17.00 uur ’s middags werd er gezamenlijk gedanst op het plein voor het dorpshuis, wat zeer op prijs werd gesteld door het omringende publiek.

Zoals gebruikelijk is op onze districtsdagen, hebben we weer kunnen genieten van een bijzonder goed buffet.

De avond werd gevuld met optredens van het koor “Feskes” afgewisseld met gezamenlijk dansen onder begeleiding van muziekgroep de “Nije Knipers”.

Tot slot werd als jaarlijks terugkerend ritueel de districtsvlag overhandigd aan de Bolswarder Skotsploech, wat inhoud dat zij volgend jaar de Districtsdag organiseren.

Na het in ontvangst nemen van een “goodybag” kon iedereen tevreden huiswaarts keren.

 
  _________________________________________________________________

April 2018 Avalon, Sneek. Dit jaar waren we op 6 data in april te gast, op een schip Avalon Waterways uit Engeland. De gasten aan boord maken een 8-daagse vaarreis door Nederland. De dans "Skotse Trije" bracht weer veel hilariteit de mannen gaan voor de vrouwen op de knieën om de schoen van haar te herstellen. Ook de kledingshow van de dames, waarbij het aantal rokken wordt getoond, kan op veel bijval rekenen. Na afloop van de optredens zijn er spontane ontmoetingen en gesprekjes met de gasten in de hal en worden er foto's gemaakt. Het waren succesvolle optredens

_______________________


Klik op afbeelding voor ++

 
  _____________________Klik op afbeelding voor ++

____________________________________________________________________________

Op 7 februari 2018 naar de Grote Kerk in Leeuwarden. Hier was een PKN bijeenkomst, het publiek was erg geďnteresseerd in onze kostuums. Het dansen was op een klein verhoogd podium. Na afloop zijn er nieuwe foto´s van ons gemaakt.

Op 21 januari 2018 naar Erasmusiem in Leeuwarden. Het was weer een gezellig optreden. Ook hier een oud-lid van onze groep die opmerkte dat de verscheidenheid in kostuums een mooie aanvulling is.

Op 20 januari 2018 naar Abbingahiem in Leeuwarden. We waren met 7 paren en 2 muzikanten. De muzikanten waren in plaats van in Fries kostuum in arbeiderskleren: man
in blauw jasje, broek, pet en op klompen en vrouw in lange zwarte rok, geruite bloes, zwarte kousen en veterschoenen. Er was veel publiek, waaronder enkele oud-leden van
de Ljouwerter Skotsploech.

 
  _______________________________________________________________________________________

De Tynje, 24 November 2017

In de Trekkershut. Iedereen was mooi op tijd binnen en we werden direct ontvangen met koffie/thee en pepernoten. Om half 3 zijn we gestart met ons programma. De dansen en de kledingpraatjes werden goed ontvangen. Jammer dat er niet meer mensen waren komen opdagen. Uit het publiek kwam de vraag of men mee mocht doen met de Veleta en dat ging zo goed, dat we de Aardige Jongen er achteraan geplakt hebben. De wandschildering in de Trekkershut zijn erg mooi, ze stellen de vier jaargetijden voor. Al met al een leuk en gezellig optreden. Het was het laatste optreden van het 2017. Volgend jaar weer vrolijk verder.

 
  _______________________________________________________________________________________

Burgum, 8 juli 2107

Optreden in "Moai fuort" internationaal dansfestival in Burgum, nieuwe opzet. Bij Glinstrastate was vanalles te beleven, trommels, foodtrucks, kinderdans, markt enz. We hebben drie keer opgetreden, het publiek vindt over het algemeen de drie verschillende kostuums mooi. Aan het eind van de middag was er noch een heerlijk diner voor ons
bij het restaurant van De Pleats.

 
 

_______________________________________________________________________________________

Leeuwarden, 10 juni 2017

Optreden voor de "Kostuumvereniging"in de Harmonie te Leeuwarden. De "Bosch van der Kolk"prijs werd uitgereikt
en wij mochten optreden. Deze prijs wordt een keer per 3 jaar uitgereikt aan iemand of een groep die zich in het bijzonder heeft ingezet voor de folklore. Voor alle kostuumkenners te dansen was wel spannend, maar wij hadden fijne reacties op kleren en dansen. Het was een warme en geslaagde middag.

 
 

______________________

Klik op afbeelding voor ++

___________________________________________________________________

Sneek, 9 september 2017

Vandaag hadden we een bijzonder optreden bij de Turkse Gemeenschap in Sneek. Het buiten optreden was succes ondanks de waterplassen. We hebben koffie en thee gedronken, waterpijp gerookt, genoten van een djerwits danser en van Turkse gerechten en gezang.

 
 

_____________________________________________________________________

Pampuskade Sneek, de Avalon

Op 4, 11 en 25 april en 2 en 16 mei zijn wij, evenals in vorige jaren, wezen dansen naar Sneek op de Avalon, een groot cruiseschip dat ook Friesland aandoet. Omdat de dansvloer niet groot is, waren wij met vier dansparen, de beide muzikanten en een van onze leden die uitstekend in het Engels kan presenteren. De veelal oudere reizigers kwamen onder andere uit Amerika, Australië, Nieuw Zeeland, Canada en ook Nederlanders die lang geleden geëmigreerd waren. Overdag gingen ze in een bus door Friesland, naar het Planetarium in Franeker en het Fries Museum in Leeuwarden. Elke keer wanneer wij daar optraden hadden ze belangstelling voor onze kleren en vermaakten zij zich om de uitleg van de dansen en het kostuum en elke keer hebben wij er van genoten.

____________________

 


Klik op afbeelding voor ++

 
 

_________________________________________________________________________________________

Leeuwarden, 9 Maart in de Hofwijk en Hurdegaryp, 10 maart in Bennemastate

Beide middagen waren wij met 6 dansparen en 2 muzikanten. Onze 3 verschillende kostuums uit 1820, 1860 en 1950 vielen bij de presentatie erg in de smaak bij het publiek. Het optreden in Bennemastate was in het kader van "NL doet", medewerksters droegen een "NL doet" shirt. In de Hofwijk was de vloer half parket half vloerbedekking, dat was dansen met handicap, in Bennemastate was alles parketvloer. We dansten voor en na de pauze een half uur. Beide middagen waren gezellig met veel enthousiast publiek.

 

Klik op afbeelding voor ++

 
 

_________________________________________________________________________________________________
Leeuwarden, 19 januari 2017.

Optreden in Nieuwe Hoek te Leeuwarden op 19 januari 2017. Wij waren met 6 paren. Dit was het laatste optreden in Nieuwe Hoek dat gaat sluiten aan het eind van het jaar, er zijn al veel bewoners elders gaan wonen. Eigenlijk was het ook een eer om het laatste optreden te verzorgen, er waren veel gasten van buiten het huis. We hebben 2 keer 3 kwartier gedanst met uitleg van de kostuums. De kostuums vonden de gasten heel bijzonder, er zat een dame in de zaal, die vertelde dat zij 3 flodders had gebreid: 980 steken op de breinaalden. Het was een gezellige middag. Op naar een volgend optreden.